Juridisch Advies voor u

Waarin kan mevrouw mr. P. Weggemans u adviseren?

Op de onderstaande gebieden kan juridisch advies worden geboden.

Bestuursrecht:

  • Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning)
  • Subsidierecht,
  • Participatiewet,
  • Wet openbaarheid bestuur, Leerlingenvervoer,Urgentieregeling woningzoekende(n);
  • Omgevingswet;
  • Klachtrecht.

Civielrecht:

  • Overeenkomstenrecht;
  • Consumentenrecht;
  • Huurrecht.

 

  • Verkeersrecht;

Adviseren bij of het schrijven van brieven, klachten, bezwaarschriften, beroepschriften, verzoekschriften enz. behoort tot de dagelijkse werkzaamheden van Juridisch Adviesbureau Weggemans, evenals het adviseren bij het indienen van gecompliceerde aanvragen. Bij dit alles staat rechtvaardigheid hoog in het vaandel en maakt mevrouw mr. P. Weggemans geen onderscheid tussen een meningsverschil met u en uw buren of met een overheidsinstantie. Rechtvaardigheid en eerlijkheid zijn de kernwoorden binnen Juridisch Adviesbureau Weggemans.

Door haar goede mediationvaardigheden kan mr. P. Weggemans u begeleiden bij verschillende gesprekken.

Tot slot heeft mr. P. Weggemans mensen begeleid in het kader van de misbruik-en compensatieregeling Katholieke Kerk