Ontslagrecht

Ontslagrecht

In Nederland zijn vier manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen.

  • De beëindigingsovereenkomst. Deze manier komt het meest voor bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst wordt met wederzijds goedvinden beëindigd.
  • Van rechtswege. De arbeidsovereenkomst eindigt door het verstrijken van de contractduur of door een ontbindende voorwaarde.
  • Ontbinding door de kantonrechter. De kantonrechter ontbind het arbeidscontract.
  • Opzegging door de werkgever.  De werkgever zegt eenzijdig het arbeidscontract op. Hij moet zich daarbij natuurlijk wel aan de wettelijke regels houden. De laatste wijzigingen voor het ontslagrecht zijn in 2015 doorgevoerd.

Heeft u te maken met een arbeidsconflict of heeft uw werkgever u het ontslag aangezegd, maar u wilt juridisch advies over uw rechten en plichten dan adviseert mr. P. Weggemans graag.

Rechtvaardigheid staat bij Juridisch Adviesbureau Weggemans hoog in het vaandel.