Overheden

Overheden kunnen Juridisch Adviesbureau Weggemans inschakelen voor het behandelen van bezwaarschriften (als secretaris, ambtelijk hoorder, commissielid/voorzitter), klachten of voor juridisch advies.