Particulieren Peter

Heeft u een juridische vraag?

Juridisch Adviesbureau Weggemans kan u adviseren, bij juridische vragen, met name in het bestuursrecht en consumentenrecht. U kunt terecht voor advies, het schrijven van brieven, bezwaarschriften, klachten en het voeren van gerechtelijke procedures.

Beëindiging van de werkovereenkomst, ontslag.

  • beëindiging van de werkovereenkomst,
  • via het UWV  is een ontslagprocedure gestart,
  • bent u op staande voet ontslagen.

Welke rechten heeft u dan? Wat zijn dan de gevolgen voor u?Juridisch Adviesbureau Weggemans kan u helpen deze vragen te beantwoorden.

Door de jarenlange ervaring kunnen wij u helpen om het ontslag op een goede wijze af te wikkelen. Om te voorkomen dat er een gerechtelijke tussenkomst noodzakelijk is gaan wij in de meeste gevallen in directe onderhandeling met u werkgever. Hierbij staan natuurlijk uw belangen voorop. Wij streven er naar een eerlijke vergoeding en wij stellen ook uw andere rechten, zoals bijvoorbeeld een uitkering voor u veilig. De kosten voor onze nemen wij mee in de onderhandelingen zodat de kosten in het gunstigste geval nul kunnen zijn.

Mocht een andere oplossing beter blijken te zijn, bijvoorbeeld  dat u de baan behoudt, dan is het mogelijk om in verweer te gaan tegen uw werkgever, de uitkerende instantie of het kantongerecht.

Ook kan Juridisch Adviesbureau Weggemans u bijstaan op het gebied van het bestuursrecht. Hieronder verstaan we alle problemen die bedrijven en burgers ondervinden in het contact met de overheid. Het kan hierbij gaan om de rijks-, provinciale of gemeentelijke overheden, maar ook door de overheid opgerichte bestuursorganen.

Een bestuursrechtadvocaat van Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte heeft de nodige ervaring inzake geschillen met de overheid. Hij onderhandelt en procedeert voor u in administratiefrechtelijke kwesties. Via bijvoorbeeld het vragen van een voorlopige voorziening kan dikwijls een snelle oplossing worden bereikt.